STAFF

Ifh honten

 • Ryosuke Kogure
  Top Stylist
  more
 • Junko Sakurazawa
  Director
  more
 • Akito Miyoshi
  Top Stylist
  more
 • Yuuka Kimura
  Stylist
  more
 • Mika Sekiguchi
  Stylist
  more
 • Manaka Kuroiwa
  Stylist
  more
 • Mai Mohara
  Colorlist
  more
 • Rio Inoue
  Assistant
  more
 • Amika Shiobara
  Assistant
  more
 • Makoto Nakamura
  Concierge
  more

Angelique Nail honten

 • Sana Iwanaga
  Nailist
  more
 • Ran Moteki
  Nail assistant
  more
 • Miyabi Oda
  Nail assistant
  more

Angelique Eye honten

 • Riko Tamura
  Eye designer
  more
 • Sakino Kumai
  Eye designer
  more

Ifh iizuka

 • Youta Takahashi
  Director / Salon manager
  more
 • Hisato Matsumoto
  Director
  more
 • Mai Takahashi
  Director
  more
 • Yuuki Kenmochi
  Top Stylist
  more
 • Yuuki Oitate
  Top Stylist
  more
 • Mana Katakai
  Colorlist
  more
 • Yuuma Ida
  Colorlist
  more
 • Rina Kimura
  Assistant
  more
 • Yuna Kimura
  Assistant
  more
 • Shuro Saito
  Assistant
  more
 • Mina Nakajima
  Assistant
  more
 • Aya Saito
  Concierge
  more

Angelique Nail iizuka

 • Chihiro Nakano
  Nailist
  more
 • Ririka Hirakata
  Jr.Nailist
  more
 • Kokoro Kurosawa
  Nail assistant
  more

Angelique Eye iizuka

 • Ayaka Uematsu
  Eye designer / Salon manager
  more
 • Ageha Sasaki
  Eye designer
  more

BIANCA maebashi

 • Kenta Tominaga
  Director / Executive manager
  more
 • Takumi Suzuki
  Top Stylist / Salon manager
  more
 • Kumi Saito
  Director
  more
 • Airi Endo
  Stylist
  more
 • Honoka Uchida
  Stylist
  more
 • Miyu Saito
  Colorlist
  more
 • Mizuki Yamazaki
  Colorlist
  more
 • Manami Matsushima
  Assistant
  more
 • Yuusuke Nagumo
  Assistant
  more
 • Izumi Uchida
  Assistant
  more
 • Shota Noeda
  Assistant
  more
 • Maino Matsui
  Reception
  more
 • Kyoka Natori
  Reception
  more

BIANCA isesaki

 • Hiroyuki Arai
  Top Stylist / Salon manager
  more
 • Moena Iwata
  Top Stylist
  more
 • Mayu Koyano
  Stylist
  more
 • Wellington Tonaki
  Stylist
  more
 • Masanori Sekiguchi
  Stylist
  more
 • Minami Sonobe
  Colorlist
  more
 • Maya Saito
  Colorlist
  more
 • Riko Kanayama
  Assistant
  more
 • Risa Motoki
  Reception
  more

Angelique Eye isesaki

 • Marina Fujisawa
  Eye designer / Salon manager
  more
 • Izumi Onai
  Eye designer
  more
 • Ichiri Kaneta
  Eye designer
  more